Ung Vänster Lund Vad tycker vi? Vad gör vi? Organisera dig! Kontakt Start

Ung Vänster Lund

Ung Vänster Lund

8 juni 2015

Stöduttalande till HDP

Det står nu klart att det pro-kurdiska vänsterpartiet HDP har klarat 10 % -spärren in i det turkiska parlamentet, den högsta spärren i världen.Valrörelsen har kantats av hård repression från den turkiska staten och flera attacker från landets extremhöger, något som resulterat i ett antal sprängattentat och attacker på partiets medlemmar, möten och lokaler. I staden Diyarbakir detonerades en bomb i folkmassan på flera tiotusental bara en halvtimme innan partiledaren Selahattin Demirtaş skulle tala. Några av de sex dödsoffren var så unga som 16 och 17. Turkisk dagspress nämner inte ett ord om attentaten utav rädsla för att stöta sig med president Erdoğan. Det sittande regeringspartiet AKP har allt att vinna på en HDP-förlust, eftersom partiet vill ändra på konstitutionen för att ge sig själva mer makt. HDP:s inträde i parlamentet är på direkt bekostnad av det islamistiska AKP.

Ung Vänster Lund stödjer HDP:s kamp för socialism, feminism och minoriteters rättigheter i ett Turkiet som blivit allt mer auktoritärt under Erdoğans styre. För ett fritt Kurdistan, biji HDP!

Ung Vänster Lunds klubbstyrelse genom Thomas Engström

19 april 2015

Inga fler lik i Medelhavet – lagliga vägar in i Europa

Under veckan som gått har vi kunnat läsa i tidningarna om två nya tragedier på Medelhavet när krigsdrabbade flyktingar försökt ta sig till Europa. I tisdags miste 400 personer livet utanför Libyens kust, och idag söndag nås vi av nyheten att ytterligare 700 personer drunknat.
UNHCR rapporterar att bara i år har 1600 personer dött när de försökt korsa EU:s gränser. Det är en siffra som är 30 % högre än under samma period förra året och siffran förväntas stiga i takt med att sommaren närmar sig.

Det är tydligt att människor tvingas ta till extrema metoder för att försöka ta sig till Europa på grund av EU:s flyktingpolitik. Med hjälp av Dublinförordningen, som gör det omöjligt för människor att söka asyl i andra länder än det första EU-landet man kommer till, har man försvårat asylprocessen något oerhört. De första länderna man når är ofta länder som till exempel Grekland och Italien där migrationslagstiftningen är stenhård och inhuman, och detta skapar en omöjlig livssituation för de människor som lämnat allt i hopp om en bättre framtid. EU har också infört en gränspolis vars uppgift är att hindra personer att ta sig in i Europa för att använda sin mänskliga rättighet att söka asyl. Gränspolisen, som man döpt till Frontex, går så långt i sitt arbete att försvara Fort Europa att de skjuter mot flyktingar så att deras båtar tvingas vända tillbaka. Båtarna som knappt klarar färden till Europa, klarar nästan aldrig färden tillbaka. Det är tydligt att veckans tragedier på Medelhavet är en konsekvens av EU:s flyktingpolitik som, kort sagt, är en dödsdom.

För EU är en flyktings liv inte värt mer än att de låter folk drunkna på Medelhavet under sin flykt till möjlig trygghet. Samtidigt ser vi hur murarna runt Europa byggs högre och högre och den brutala gränspolisen omöjliggör alla lagliga vägar in i Europa. Sveriges och EU:s migrationspolitik går hand i hand och den är inhuman och vidrig. Ung Vänster kräver att murarna rivs, att Frontex avvecklas och att alla får rätt till en fristad. Vi kräver en human asylpolitik som går att vara stolt över!

Nadia Törnlund
Thomas Engström


17 mars 2015

Rädda Klockaren!Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, hotar med att riva husen i området Klockaren i Dalby, som har varit hem för låginkomsttagare i arbetarklassen sen det byggdes 1963. I stället ska man bygga nya, dyrare lägenheter som de nuvarande boende inte har råd att bo i. Vi i Ung Vänster Lund motsätter oss denna gentrifiering där man tvingar arbetarklassen att lämna sina hem för att kunna höja den sociala statusen på området och flytta in medel- och höginkomsttagare. 

Vi har under lång tid sett att traditionella arbetarklasshem i Sverige rivs för att göra plats åt bostäder för folk med mer pengar i plånboken. Detta skapar en segregering som är påtaglig i Sverige idag. Vi ser den i alla stora svenska städer, och även i Lunds kommun. Arbetarklass flyttas allt längre från stadskärnan och in i sämre bostäder medan de gamla bostadsområdena fylls av en befolkning som består av köpstarka höginkomsttagare. Vem som har rätten till staden bestäms av hur mycket pengar man har. Detta är bara ett av de många exempel på hur arbetarklassen drivs ut från sina hem, till förmån för medel- och höginkomsttagare och vem som får bo var blir en ren klassfråga.

Samtidigt som nya dyra bostäder byggs har vi en enorm bostadsbrist i Sverige. I dag är ca 300 000 ungdomar utan egen bostad och hälften av alla i åldern 20-27 bor fortfarande hemma. Ändå så byggs det inga bostäder som vi unga har råd att bo i. I stället måste vi acceptera ockerhyror och otrygga andrahandskontrakt.  

Ung Vänster ställer sig mot ett samhälle där storleken på plånboken bestämmer ens rätt till bostad, att bostäder blir dyrare är inte bestämt av ödet, utan det är aktiva politiska beslut som ligger bakom dagens bostadsbrist. Vi vill se en ny bostadspolitik utformad efter våra behov, där alla har råd med en bra bostad och en rätt till trygghet på bostadsmarknaden. 

Ung Vänster Lund

15 maj 2014

Vi tjänar inte på EU

EU är en odemokratisk union som är skapad för att gynna överklassen och inte oss andra. Under de 20 år som vi har varit medlemmar har mer och mer makt flyttats från folkvalda i Sverige till institutioner i Bryssel, där vi inte har någon insyn och där möjligheten att påverka besluten är minimal.

EU är överstatligt vilket betyder att deras beslut står över våra demokratiska beslut. Vi tycker det är självklart att politiska beslut ska bestämmas så nära oss som möjligt. Vi vill ta makten tillbaka från ett Bryssel som inte bryr sig om oss vanliga människor.

Ett exempel på när EU struntar i svensk lagstiftning är Laval-lagen. När fackförbund kämpar för bra lön och schyssta arbetsvillkor så blir de stämda av EU-domstolen. Facket tycker att kollektivavtalet skulle gälla för alla oavsett om man kommer från Lund eller Lettland, men det tycker inte EU. Vi vill stoppa EU:s rasistiska politik som ställer arbetare mot arbetare för att gynna storföretagen.


Politiker pratar ibland om att EU skapar ett öppnare Europa. Samtidigt finns det fortfarande inga lagliga vägar in i Europa för att söka asyl. EU:s gränspolis Frontex gör allt för att bygga Fort Europas murar högre. Omkring 25 000 människor på flykt har under de senaste 25 åren dött i Medelhavet. EU:s flyktingpolitik måste förändras i grunden. Ingen som är på flykt från förtryck och förföljelse ska tvingas riskera, eller till och med förlora livet, bara för att man behöver en fristad.

Den ekonomiska krisen i Europa har förvärrats av det misslyckade Euro-projektet och av den åtstramningspolitik som EU har tvingat på de hårdast drabbade krisländerna. EU:s krispolitik går ut på att privatisera, göra nedskärningar i välfärden och sänka löner. Samtidigt som krispolitiken har skapat en social katastrof har den gynnat bankerna. Banker som har gjort enorma vinster på att vräka ut billiga lån under högkonjunkturen, slipper ta ansvar för detta när ekonomin krisar och bankerna får räddningspaket av EU. I EU är det banker som räddas och folket som får betala för krisen, här är vinster alltid privata medan förluster alltid får bäras av arbetarklassen.


Ung Vänster kräver:
* Nej till överstatlighet. Gränsöverskridande problem ska lösas genom samarbeten mellan länder.
* Ett stopp för åtstramningspolitiken. Krisen i Europa kan bara lösas genom en ekonomisk politik som skapar fler jobb och genom skuldavskrivning för de länder som har drabbats hårdast.

* Att medlemsländer ges möjlighet att lämna EMU. Valutaunionen har förvärrat den ekonomiska krisen.

* Låt bankerna och inte folken betala för krisen. Solidaritet med de drabbade folken istället för räddningspaket åt storbanker.
* En folkomröstning om svenskt medlemskap i EU


Ylva Aspelin
Peter Hang

Ung Vänster Lund

5 maj 2014

Spykens ledning kör över elevdemokratin

Feministgruppen på Spyken har under våren försökt arrangera en antirasistisk föreläsning med Valerie Kyeyune Bäckström, en välkänd krönikör och bloggare. Detta förslag lades fram som en motion till skolledningen, underskrivet av feministgruppen, miljögruppen, alla elevråd på skolan samt FN-gruppen, vilka sammanlagt består av 300 personer. Skolledningen säger nej med anledning av att det inte finns tid nog kvar på terminen och att antirasism inte kan stå oemotsagd. De säger att föreläsningen är för politisk.

Med tanke på det rasistiska våldet som skett i Skåne den senaste tiden, så som misshandeln i Lundagård i höstas och mordförsöket i Malmö i mars är det viktigare än någonsin att värdera mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Skolan har ett lagstiftat ansvar att värna om detta, något som omskrivs i skollagen och är enligt med Spykens likabehandlingsplan. Ett föredrag om antirasism är även ett föredrag om jämställdhet.

I höst är det val, och många av Spykens elever ska rösta för första gången. Svenskarnas Parti ställer upp i tre kommuner i Skåne och Sverigedemokraterna har ett starkt fäste här nere. Ledningens förslag om att skjuta upp föreläsningen till nästa termin medför en risk att den hamnar efter valdagen. Det skulle innebära att eleverna missar ett tillfälle att informera sig inför valet.

Dessutom respekterar ledningens svar inte elevdemokratin. 300 av Spykens drygt 1000 elever har alltså skrivit under feministgruppens motion, och efter ledningens avslag har en namninsamling startats som över 300 personer skrivit på inom bara ett par timmar. Det finns inget aktivt motstånd från elevernas sida, med andra ord är det bara ledningen som ställer sig mot förslaget i dagsläget.

Vi som elever på skolan och Ung Vänster-aktivister stödjer Spykens feministgrupps initiativ, och hoppas att ledningen ändrar sitt beslut så att vi får tillgång till den antirasistiska utbildning vi har rätt till.

Ylva Aspelin
Thomas Engström

Gymnasieskolan Spyken, Lund

18 mars 2014

Ordförande Karen Cataláns tal på 8 mars- Internationella kvinnodagen

Kamrater! Vi är samlade här idag för att vi trötta på den könsmaktsordning som genomsyrar vårt samhälle och vår vardag. Vi är trötta på att behandlas på ett visst sätt utifrån vårt kön och vi är trötta på att höra att Sverige är värdlens mest jämställda land- något vi ser som ett skämt.

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader vilket innebär att män och kvinnor jobbar inom helt olika yrken. Kvinnor jobbar mycket inom vård och omsorg, något borgarna skurit ner enormt mycket på. Detta får sjuksyrror att springa mellan patienter för att hinna göra sitt jobb samtidigt som de sliter ut sina kroppar något ofantligt! Kvinnodominerade yrken har skitlön och låg status medan mansdominerande yrken som civilingenjörer har hög lön och hög status.
Kvinnor tjänar 20% mindre i lön än män. Dels på grund av den könsegregerade arbetsmarknaden men också på grund av direkt könsdiskriminering. Kvinnor gör också 85% av det obetalda hemarbetet och tvingas därför ibland gå ner i halvtid vilket resulterar i ännu lägre lön. Allt detta är på grund av den brutala könsmaktsordningen.

Vi har alltså en lång väg att gå men vi har också vunnit många segrar. Tack vare den feministiska rörelsen har vi kvinnor fått rösträtt, fått preventivmedel och fri abort, något moderaterna röstade emot när lagen stiftades 74. Och det har stiftats lag på att det är olagligt att aga och våldta sin fru. Trots denna lag blir 4 kvinnor våldtagna i timmen, och 8 blir misshandlade.
Detta våldet är det sexualiserade våldet. Det är psykiskt och fysiskt våld kvinnor utsätts för av män just för att de är kvinnor. Det kan vara allt från att få en nedlåtande kommentar till att bli våldtagen eller misshandlad. Detta våldet är så pass normaliserat i Sverige idag att majoriteten av tjejer över 15 har blivit utsatta för det.
Kvinnor och män utsätts för helt olika sorters våld vilket är viktigt att skilja på. Kvinnor blir slagna och våldtagna hemma i sovrummet av sin pojkvän, killpolare eller en familjemedlem medan killar oftast blir misshandlade på krogen av andra män, män de aldrig kommer träffa igen eller tvingas leva med. Och endast 3% av alla som utsätts för sexualbrott är män, medan den siffran då blir 97% för kvinnor.

I början av året frikändes en man efter att ha våldtagit en kvinna för att han inte förstod att hennes nej betydde nej. Denna händelsen tillhör inte ovanligeten. Bara 0,6% av alla våldtäkter som anmäls blir till en fällande dom. Och bara 25% av alla våldtäkter anmäls, så det sexualiserade våldet är vardag för oss kvinnor och lagen står verkligen inte på vår sida.

Men Ung Vänster jobbar aktivt med att stärka tjejers självkänsla och låta tjejer försvara sig mot det sexualiserade våldet. Och det gör vi genom vårt feministiska självförsvar som är ett verktyg för oss tjejer att ta tillbaka makten över våra liv och ha ett rum där vi får dela våra tankar och erfarenheter. Självförsvaret bygger på teori, diskussion och tekniker på hur vi fysiskt och verbalt kan försvara oss och lägga skulden där den hör hemma. Ung Vänster kräver obligatoriskt feministiskt självförsvar i skolan, för att ge alla tjejer möjligheten till att försvara sina kroppar.
Så alla som definierar sig som tjejer är välkomna på feministiskt självförsvar kl. 4 med mig och distriktsordförande Vimla Bolding, något vi gör varje 8 mars. En dag vi tyvärr behöver uppmärksamma för vi är långt ifrån jämställdhet.
För jag är trött på att få ta skit för att jag är född till kvinna, jag är trött på att behöva känna mig rädd när jag går ensam hem på kvällen då jag gör ett aktivt val att ta en omväg som är mer upplyst, och jag är jävligt trött på att bli objektifierad och må dåligt pga skönhetsideal som pressar tjejer så pass mycket att varannan tjej på högstadiet och gymnasiet har försökt gå ner vikt. Det har gått så långt att var tionde 7åring har försökt banta.
Och istället för att ge dessa tjejer den hjälp de behöver skär man ner på kuratorer, ungdomsmottagningar och i tjejjourerer som finns för oss unga tjejer och för vår hälsa.

Så det är dags för borgarnas antifeminism att dra åt helvete! Det är dags att få ett vänsterstyre och få in de som står för feminism på riktigt!
Och till er antifeminister som tycker feminister bara är gnälliga brudar ska jag säga er att vi kommer fan aldrig sluta gnälla, vi kommer aldrig ge upp kampen för ett jämlikt samhälle, och vi kommer aldrig låta oss tystas!
Vi kommer fortsätta stå med ett långfinger mot patriarkatet och göra allt i vår makt att krossa det!
Tack